Forsstens Montage & Service AB
etablerades 1994

Vi anlitas i huvudsak för service och nymontage inom Cellulosaindustrin i Sverige, Norge och Finland. Vi är specialiserade på KMW och KAMYR utrustning i avdelningarna:
   
Flisinmatning: Hulabin, Flismätare, Lågtryckskik, Högtryckskik, Toppseparator(samtliga modeller)

Kokeri: Ombyggnad av samtliga delar såsom Mantelreparationer, byte av Stussar och Manluckor, Silar, Blindplåtar och Centralrör, samt renovering och byte av Bottenutmatning(samtliga modeller). Bilder

Tvätteri: Atmosfärisk diffusör, Tryckdiffusör samt Tvättpressar.

Sileri: UNI-Silar, Sudor-Pressar samt Frotapulper.

Blekeri: Diffusör, Tvättpress, MC-Pumpar, MC-Mixer, Ångmixer, Oxygenmixer, Reaktor- inmatning och utmatning
   
Vi utför även reparationer och ombyggnader av Tryckkärl i ovanstående områden.
Här ingår framtagandet av alla nödvändiga underlag för utförande av arbeten med Tryckkärl. Myndighetsgodkända ritningar, konstruktionsberäkningar samt all nödvändig dokumentation för tillverkning och installation.

-

WPS(Welding Procedure Specification)
-
PQR(Procedure Quality Record)
-
WPAR(Welding Procedure Approval Record)

dd

En av de verktygsinredda containrarna

dd

Egen lastbil, som fraktar containrarna

     Tillbaka till startsidan