Så här kommer ni i kontakt med oss

Adress:

FORSSTENS MONTAGE & SERVICE AB

Askerudssätter 81
686 91  SUNNE
Faxnummer +4656521103  
 
 
Lennart Forssten       tel.  +4656521105        +46706061018              email:  lennart.forssten@forsstensmontage.se
 
 

       Sonny Ullman             tel.  +4656521114        +46705871471             email:   sonny.ullman@forsstensmontage.se

  
 
    Staffan Reuter            tel.  +46703603188                                               email:   staffan.reuter@forsstensmontage.se
 
 
Lastbilen                      tel.  +46706053118
 

Tillbaka till startsidan